in

കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത: ചൈനീസ് രാശിചക്രത്തിലെ സ്നേഹം, ബന്ധ സവിശേഷതകൾ

കുരങ്ങനും കാളയും ഇണങ്ങുമോ?

കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത

കുരങ്ങനും കാളയും ചൈനീസ് അനുയോജ്യത: വർഷങ്ങൾ, സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

A ചൈനീസ് രാശിചക്രം പുരാതന കാലം മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമാണ്. പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങൾ ഈ ചാന്ദ്ര കലണ്ടറിനെ തരംതിരിക്കുന്നു, അത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ചക്രം പിന്തുടരുന്നു. ൽ നിന്ന് എലി ലേക്ക് പന്നി, ഓരോ മൃഗവും അവരുടെ വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ആ വർഷത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകളുമായി അതിന്റെ സവിശേഷതകളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത്, ആ സമയത്ത് ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും പൊതുവായി ഉണ്ട്. ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ തൊഴിൽ നൈതികതയും നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെ നിലവാരവും ഉൾപ്പെടുന്നു കുരങ്ങൻ ഒപ്പം കാളയുടെ അനുയോജ്യത.

ദി ചൈനീസ് രാശിചക്രം രണ്ട് ആളുകൾക്കുള്ള അനുയോജ്യത നിർണ്ണയിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അവയ്‌ക്ക് ഒരേ ചിഹ്നമോ മറ്റൊരു ചിഹ്നമോ ആണെങ്കിലും, ഒരു ചിഹ്ന കോമ്പിനേഷനും ഇല്ല ഒരേ കണക്ഷൻ അവർ മറ്റ് അടയാളങ്ങളാൽ ചെയ്യുന്നു. ദമ്പതികൾ പൂർണ്ണമായ വിരുദ്ധങ്ങളോ വളരെ സമാനമോ ആകാം. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അനുയോജ്യത എല്ലാ കോമ്പിനേഷനുകളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്, മറ്റുള്ളവർ ഒരു ബന്ധം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒത്തുചേരാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പിരിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സാധ്യത കുരങ്ങൻ ഒപ്പം Ox സ്നേഹം അനുയോജ്യത ഒരു കുരങ്ങനും കാളയും ആയ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി?

കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത: ജനന വർഷം

ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നം രാശിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റവും സമീപകാല വർഷങ്ങൾ
കുരങ്ങൻ 9th 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028...
Ox 2nd 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021...

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

കുരങ്ങിന്റെ അനുയോജ്യത സവിശേഷതകൾ

ചൈനീസ് മങ്കി മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സൗഹൃദപരവും പുറത്തേക്കുള്ളതുമായ ഒരു അടയാളമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എ ഓക്സ് അനുയോജ്യതയുള്ള കുരങ്ങ്. തമാശകളിലൂടെയും തമാശകളിലൂടെയും തമാശകളിലൂടെയും രസകരമായ സമയങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ചെയ്യും. കുരങ്ങനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും ചിലത് ഉണ്ട്. വിനോദത്തിന് ഒരു ശ്രമം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ സാഹസികത, യാത്ര, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കഴിവുകൾ നന്നായി അറിയാം. നിങ്ങളുടേത് പങ്കിടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അറിവിന്റെ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ. നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളിലും ഗവേഷണങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് സഹായകരമാണ്, ചിലപ്പോൾ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളായി നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വശം അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളയാളാണോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കുരങ്ങൻ-കാള ഡേറ്റിംഗ് കലണ്ടർ പലപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാകുകയും ആ വ്യക്തിയോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ.

കാളയുടെ അനുയോജ്യത സവിശേഷതകൾ

Ox രാശി ചിഹ്നം മന്ദഗതിയിലുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് കാര്യക്ഷമതയുള്ള കഠിനാധ്വാനി അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘടനാപരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ്. മാറ്റം ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത്. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് പലതും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ മിടുക്കനും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മേഖലയിൽ. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ശാഠ്യക്കാരനാണ്, ഒപ്പം വിമർശനങ്ങളെ നന്നായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മങ്കി & ഓക്സ് അനുയോജ്യത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തനാകാനും ശാന്തനാകാനും ശേഖരിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമൊപ്പം ഒരു സംഭാഷണ വിദഗ്ധൻ പോലെ, നിങ്ങൾ ശാന്തനും അന്തർമുഖനുമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹോബിയിലോ പ്രോജക്റ്റിലോ ജോലിചെയ്യുന്നതിനോ ശാന്തമായ രാത്രികളാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരങ്ങനും കാളയും തീയതി, ഒരു കാളയുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശക്തമായി ആലോചിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത: ബന്ധം

തരം കുരങ്ങനും കാളയും ബന്ധം നിങ്ങൾ ചിലരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ഇണങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആത്മവിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അവർക്ക് ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത: പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ

കുരങ്ങന് ഉള്ളത് ഇഷ്ടമാണ് രസകരവും ഔട്ട്‌ഗോയിംഗും ആയിരിക്കുക, കാള കൂടുതൽ കരുതലുള്ളതും ആശ്രയിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിലും പ്രധാനമായി, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മാറാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എപ്പോൾ കുരങ്ങൻ, കാള രാശികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും അവർ നിങ്ങളെപ്പോലെയാകാൻ.

 

സാമൂഹിക അനുയോജ്യത

ആ ആകർഷണവും സ്നേഹത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വികാരങ്ങളും നിങ്ങളിൽ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മങ്കി & കാള ബന്ധം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും സുഖകരമാക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക്. ഒരു കുരങ്ങന് കാളയുടെ കൂടുതൽ സാമൂഹികമായ വശം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, അതേസമയം കാളയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനകം ഉള്ളതോ ചെയ്യുന്നതോ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഘടനാപരമായിരിക്കാമെന്ന് കുരങ്ങന് കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലത്.

സാമ്പത്തിക അനുയോജ്യത

കുരങ്ങനും കാളയും ആത്മമിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും കഠിനാധ്വാനികളും നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും നിങ്ങൾ അതിൽ ചെലുത്തുന്ന ഊർജ്ജവും ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ജോലി അമിതമാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തേജനമാണ്. സ്ഥിരത ഓക്സിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അത്തരത്തിലുള്ളത് നൽകാൻ കഴിയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കരിയറിൽ.

കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത: നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ

പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ ആദ്യ മതിപ്പ് തടയാൻ കഴിയും കുരങ്ങനും കാളയും പ്രണയത്തിലാണ് ഡേറ്റിംഗിൽ നിന്ന്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിനാൽ പരസ്പരം കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുരങ്ങന് വളരെ ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ്, ഏതാണ്ട് ഉച്ചത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാളയാണ് കൂടുതൽ ശാന്തനും അന്തർമുഖനും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല സംഭാഷണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ പോലും പാടില്ല.

ലൈംഗിക അനുയോജ്യത

ഒരു മങ്കി & ഓക്സ് അനുയോജ്യതയിൽ വരുന്ന റൊമാന്റിക് വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ട്. കുരങ്ങ് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജവും ആഗ്രഹവും നിറഞ്ഞതാണ്. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് ചെയ്യുന്നതിൽ കാള സന്തുഷ്ടനാണ്. അത് ഫാൻസി പൊസിഷനുകളോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമോ ആയിരിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കുരങ്ങന് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചുവട് ശ്രമിക്കാം. കാളയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം അത് പോകണമെന്നില്ല വളരെ ശാഠ്യക്കാരൻ.

സംഗ്രഹം: കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത

ഒരു കുരങ്ങിനെയും കാളയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന പൊരുത്തത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അതിന് അതിന്റേതായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് ഒരു ആകാം നല്ല അനുഭവം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും. ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് തന്ത്രം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമനിലയാകാം സ്നേഹം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സമയമെടുക്കും.

ഒരു മങ്കി ഓക്സ് അനുയോജ്യതയിൽ വിയോജിപ്പുകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഠിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ മുൻഗണനകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച്, സ്നേഹം, പരിശ്രമം, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു മാധ്യമം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഇതും വായിക്കുക: 12 രാശിചിഹ്നങ്ങളുമായുള്ള കുരങ്ങൻ പ്രണയ അനുയോജ്യത

1. കുരങ്ങിന്റെയും എലിയുടെയും അനുയോജ്യത

2. കുരങ്ങനും കാളയും അനുയോജ്യത

3. കുരങ്ങിന്റെയും കടുവയുടെയും അനുയോജ്യത

4. കുരങ്ങിന്റെയും മുയലിന്റെയും അനുയോജ്യത

5. മങ്കി ആൻഡ് ഡ്രാഗൺ അനുയോജ്യത

6. കുരങ്ങിന്റെയും പാമ്പിന്റെയും അനുയോജ്യത

7. കുരങ്ങിന്റെയും കുതിരയുടെയും അനുയോജ്യത

8. കുരങ്ങിന്റെയും ആടുകളുടെയും അനുയോജ്യത

9. കുരങ്ങനും കുരങ്ങനും അനുയോജ്യത

10. കുരങ്ങനും കോഴിയും അനുയോജ്യത

11. കുരങ്ങിന്റെയും നായയുടെയും അനുയോജ്യത

12. കുരങ്ങിന്റെയും പന്നിയുടെയും അനുയോജ്യത

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

6 പോയിൻറുകൾ
Upvote

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

അവതാർ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *