in

ലിയോ റൈസിംഗ്: ലിയോ ആരോഹണത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ

എന്താണ് ലിയോ ഉദയ രാശി?

ലിയോ റൈസിംഗ് - ലിയോ ആരോഹണ സ്വഭാവങ്ങൾ

ലിയോ റൈസിംഗ്: ലിയോ അസെൻഡന്റിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം

എന്താണ് ചിങ്ങം ഉദിക്കുന്ന രാശി/ചിങ്ങം ആരോഹണം?

ലിയോ ആളുകൾ ആയി അറിയപ്പെടുന്നു അതിമോഹമാണ്, കരിസ്മാറ്റിക്, സൃഷ്ടിപരമായ, ഒപ്പം ബുദ്ധിയുള്ള. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സൂര്യ രാശി, എന്നാൽ പലർക്കും ഉണ്ട് ലിയോ അവരുടെ പോലെ ഉയരുന്ന അടയാളം, അവർക്കത് പോലും അറിയില്ല.

ലിയോ ഉദയം എന്നത് എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, കൂടാതെ നിരവധി അടയാളങ്ങൾ, ചിങ്ങം രാശിയ്ക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും ലിയോ ഉദയത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ലിയോയുടെ ഉദയത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ചില സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക്കൽ ലിയോയുടെ ഉദയ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഉദയ ചിഹ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനത്തീയതി (അവരുടെ സൂര്യരാശി നിർണ്ണയിക്കാൻ), ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനന സമയം (കുറഞ്ഞത് മണിക്കൂർ വരെ), കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനത്തീയതിയിലെ സൂര്യോദയ സമയം (കുറഞ്ഞത് മണിക്കൂർ വരെ).

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

ലിയോ ഉയരുന്ന വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ

ഓരോ വ്യക്തിക്കും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ എ സൂര്യ രാശി ജനനസമയത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു അടയാളം, അവർ അവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു; അവ മാറുന്നില്ല. ഒരു സൂര്യരാശി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൂര്യരാശിയുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ അവരുടെ പ്രബലമായ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളായിരിക്കും, ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏത് അടയാളമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.

ദി ഉയരുന്ന അടയാളങ്ങൾ പകരം ഒരു വ്യക്തിയെ ആദ്യ ധാരണയിൽ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുക. കാലക്രമേണ, ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, കാരണം സൂര്യന്റെ അടയാളങ്ങൾ പകരം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകും. തീർച്ചയായും, ദി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അടയാള സവിശേഷതകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും.

  • നിർണ്ണയിച്ചു

ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ലിയോ അവരുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാളം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത ലിയോ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കും. ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ഏറ്റവും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായി അറിയപ്പെടുന്നു രാശിചക്രത്തിന്റെ സൂര്യ അടയാളങ്ങൾ. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവർ ഒന്നിനും നിൽക്കില്ല.

  • വശമായ

ഈ അടയാളം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആകർഷകമാകാം, എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് കൗശലമുള്ളതായിരിക്കും. രാശിചക്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലിയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സൃഷ്ടിപരമായ ഒന്നാണ്.

ശാഠ്യവും സമ്മർദ്ദവും

ചില സമയങ്ങളിൽ, ഇത് രാശി ചിഹ്നം അൽപ്പം ധാർഷ്ട്യവും സമ്മർദ്ദവുമാകാം, എന്നാൽ മിക്കവാറും, ഈ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചിലത് നേടാൻ ഏത് അടയാളവും ഭാഗ്യമായിരിക്കും.

ലിയോയുടെ ഉദയം രാശിചിഹ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

ലിയോ ഉയരുന്നു ഓരോ ചിഹ്നത്തിലൂടെയും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ, ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം കടന്നുപോകുന്നു. ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാളം ജനനസമയത്ത് നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് ലഭിക്കാൻ ഒരു അവസരം മാത്രമേയുള്ളൂ. സൂര്യന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്, ഏകദേശ സമയങ്ങൾ (രാവിലെ 6 മണിക്കുള്ള സൂര്യോദയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി) ലിയോ ഉയരുന്ന വിവരണം ഓരോ രാശിയിലേക്കും പോകുന്നു, ലിയോയുടെ ഉദയം ഓരോ രാശിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചത് രാവിലെ 6 മണിക്കുള്ള സൂര്യോദയമുള്ള ദിവസത്തിലല്ലെങ്കിൽ, സൂര്യോദയ സമയങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി അവർ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മുമ്പോ പിന്നോട്ടോ അവരുടെ ചിഹ്നത്തിനടുത്തുള്ള സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1. ഏരീസ് (12 pm-2 pm)

ഏരീസ് ജനം ആകുന്നു തീരുമാനിച്ചുഒരു ലിയോ വ്യക്തിയെപ്പോലെ ബുദ്ധിമാനും സാമൂഹികവും. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ചിങ്ങം രാശി, ഈ അടയാളം കുറച്ച് സർഗ്ഗാത്മകത നേടും. ഇത് അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലെ കരിയറിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മൊത്തത്തിൽ, ഈ അടയാളം ലിയോയുടെ ഉദയത്തിൽ ജനിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു.

2. ടോറസ് (രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ)

ടെറസ് ജനം നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും, ക്ഷമയുള്ളവരും, അൽപ്പം ബുൾഹെഡുള്ളവരുമാണ്. കീഴിൽ ജനിക്കുന്നു ലിയോ ഉയരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ പോലെ തന്നെ പണവും ഈ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രധാനമായേക്കാം. ഇത് ശരാശരി ടോറസ് വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകത കൈവരിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം.

3. മിഥുനം (8 am-10 am)

ജെമിനി ജനം ഏതൊരു ലിയോ വ്യക്തിയെയും പോലെ സൗഹാർദ്ദപരവും സർഗ്ഗാത്മകവും ബുദ്ധിമാനും, എന്നാൽ ജനിച്ചവരുമാണ് ചിങ്ങം ഉദിക്കുന്ന രാശി കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാകാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഉദയ രാശിയിൽ ജനിക്കുന്ന മിഥുന രാശിക്കാർ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. കൂടുതൽ ഉൽ‌പാദനക്ഷമത, അതുപോലെ സാധാരണ മിഥുന രാശിക്കാരനെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്രമം.

4. കാൻസർ (6 am-8 am)

കാൻസർ ജനം കഴിയുന്നത്ര ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അവർ തങ്ങളേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു കർക്കടകത്തിന് കീഴിൽ ജനിക്കുന്നു ലിയോ സ്വയം ചില അധിക ഊന്നൽ നൽകും.

തങ്ങളേയും മറ്റുള്ളവരേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ലിയോയിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർഗ്ഗാത്മകത അവരുടെ കരിയറിനും ഹോബികൾക്കും ഒരു ഉത്തേജനം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

5. ലിയോ (4 am-6 am)

കീഴിൽ ജനിച്ച ലിയോ ലിയോ ഉയരുന്നു പുതിയ സ്വഭാവസവിശേഷതകളൊന്നും നേടില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് ഇതിനകം ഉള്ള സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക്കൽ ലിയോ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ഈ ആളുകൾ സാധാരണ ലിയോ വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകവും കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരുമായിരിക്കും. അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറാനും പൂർണ്ണവും ആഡംബരപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയും.

6. കന്നി (2 am-4 am)

കവിത ജനം നിശ്ശബ്ദരും, സംരക്ഷിതരും, ഒപ്പം കുടുംബാധിഷ്ഠിത. അവർ ലിയോസിനെപ്പോലെ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലിയോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയല്ലെങ്കിലും. അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അധിക സർഗ്ഗാത്മകതയും സാമൂഹികതയും അവരെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും.

7. തുലാം (12 am- 2 am)

തുലാം രാശിക്കാർ മോഡറേറ്റർമാരാണ് രാശിചക്രത്തിന്റെ. അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ലിയോ ഉയരുന്നു, ഈ അടയാളം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. നീതി ഇപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത, ബുദ്ധി, പ്രചോദനം എന്നിവയും ഉത്തേജനം നൽകും.

8. വൃശ്ചികം (രാത്രി 10-രാവിലെ 12)

സ്കോർപിയോ ജനം സർഗ്ഗാത്മകവും ആവേശഭരിതവും അൽപ്പം നിഗൂഢവുമാണ്. ലിയോ ഉദയത്തിൽ ജനിച്ച അവർ ശരാശരി സ്കോർപ്പിയോയെക്കാൾ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വീമ്പിളക്കേണ്ട ഒന്നായിരിക്കും, അവരുടെ അഭിനിവേശം സുന്ദരികളിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് ശരാശരി സ്കോർപ്പിയോ വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

9. ധനു (രാത്രി 8 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ)

ധനുരാശി ജനം ചുറ്റും കറങ്ങാനും പുതിയ ചങ്ങാതിമാരെ ഉണ്ടാക്കാനും അവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു ധനു രാശിയുടെ കീഴിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിയോ ഉയരുന്നു, മറ്റ് ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിശാബോധം അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നേടും. അവർ ഇപ്പോഴും സർഗ്ഗാത്മകവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്!

10. മകരം (6 pm-8 pm)

കാപ്രിക്കോൺ ജനം പ്രായോഗികവും സ്ഥിരവും ബുദ്ധിപരവുമാണ്. പ്രകാരം ലിയോ ഉദയ പ്രവചനങ്ങൾ, ഒരു ശരാശരി മകരം രാശിക്കാരൻ എന്നത്തേക്കാളും അവരെ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകവും സൗഹാർദ്ദപരവുമാക്കാൻ ലിയോ ഉദയം സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരിക്കൽ അവർ അവ നേടിയാൽ. ലിയോയുടെ ഉദയത്തിൽ ജനിച്ച മകരം എന്നത്തേക്കാളും സജീവമായിരിക്കും!

11. കുംഭം (4 pm-6 pm)

അക്വേറിയസ് ജനം രസകരവും സാമൂഹികവും ക്രിയാത്മകവുമാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ചിങ്ങം രാശി, അവർ ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നു, എന്നാൽ അവർ കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരുമായിത്തീരുന്നു. ഈ ആളുകൾക്ക് ശരാശരി കുംഭം രാശിക്കാരെപ്പോലെ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നതിന് പകരം മൂർത്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപോലെ രസകരമായിരിക്കും.

12. മീനം (2 pm-4 pm)

മീശ ജനം അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകവും റൊമാന്റിക്തുമായ ചില ആളുകളാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ചിങ്ങം ഉദിക്കുന്ന രാശി, ഈ അടയാളം മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അവർക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ശരാശരി മീനുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയകരമാകാൻ അവരെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, അവരുടെ റൊമാന്റിക് ചാരുതയുടെ ഒരു ചെറിയ തുക പോലും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല.

സംഗ്രഹം: ഉദിക്കുന്ന ചിഹ്നം ലിയോ

ലിയോ അടയാളങ്ങളെ അവർ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വലുതാകാൻ സഹായിക്കുന്നു, അവയേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായി മാറുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളേക്കാളും കൂടുതൽ സാമൂഹികവും. എല്ലാം, കീഴിൽ ജനിച്ച ഒരു അടയാളം ലിയോ ഉയരുന്നു ഒരു ആണ് നല്ല ഭാഗ്യ ചിഹ്നം.

ഇതും വായിക്കുക:

12 ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാളങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഏരീസ് റൈസിംഗ്

ടോറസ് റൈസിംഗ്

ജെമിനി റൈസിംഗ്

കാൻസർ റൈസിംഗ്

ലിയോ റൈസിംഗ്

വിർഗോ റൈസിംഗ്

തുലാം റൈസിംഗ്

വൃശ്ചികം ഉദിക്കുന്നു

ധനു രാശി ഉദിക്കുന്നു

മകരം ഉദിക്കുന്നു

കുംഭം ഉദിക്കുന്നു

മീനരാശി ഉയരുന്നു

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

7 പോയിൻറുകൾ
Upvote

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

അവതാർ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *