in

സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം

നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് അനിമലിനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും?

സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ മെഡിറ്റേഷൻ

എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ മെഡിറ്റേഷൻ?

ധ്യാനം എന്നത് ഒരു ചിന്തയെയോ വസ്തുവിനെയോ പരിശീലനത്തെയോ ഒരുവന്റെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഏറ്റവും പുരാതനമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഭൂമി, പ്രാർത്ഥന പോലെ. ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളം അത് ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ധ്യാനം ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ദൈനംദിന മാനദണ്ഡമാണ്. ധാരണയും സ്വയം സങ്കൽപ്പവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം, വേദന, വിഷാദം എന്നിവ കുറയ്ക്കുക, സമാധാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. എന്നിരുന്നാലും, ചില ആളുകൾ ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവരെ ശാന്തമാക്കാൻ ധ്യാനം എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യും, അർത്ഥം, ആത്മ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകത ധ്യാനം.

ധ്യാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയം: സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

തങ്ങളുടെ ആത്മ മൃഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധ്യാനത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു വലിയ പാതയിലൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം, ഒരാളുടെ മൃഗചൈതന്യവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ വശങ്ങളിലൊന്നാണ് ധ്യാനം. അതിലുപരിയായി, ഒരാൾ ധ്യാനിക്കുകയും അവരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഊർജ്ജം നേടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളാണിവയെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഓരോ തവണ എടുക്കുമ്പോഴും റെക്കോർഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ധ്യാന യാത്ര.

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അവർ തിരിച്ചറിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനോ കഴിയും. ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് പുതുമയുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം ഇത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, യോജിച്ച ദർശനങ്ങളുമായി ഒരു പൊതു ലിങ്ക് നിലനിർത്താൻ ഇത് ഒരാളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഇടയ്ക്കിടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ടോട്ടെമിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്, കുറച്ച് തവണ അവർ ധ്യാനം ഉപയോഗിക്കും.

കൂടാതെ, ഒരാൾ ആത്മ മൃഗ ധ്യാനത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പിടിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിഫലനം എന്ന ആശയം സമയമെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ, അവർ ക്ഷമയോടെയിരിക്കണം, നിഗമനങ്ങളിലോ പ്രക്രിയയിലോ തിരക്കുകൂട്ടരുത്. മാത്രമല്ല, ഒരാൾ അവരുടെ മൃഗചൈതന്യത്തിന് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകണം. അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവിക ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ആയിരിക്കണം. ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതില്ല, കാരണം പ്രതിഫലനത്തിന്റെ യാത്ര വ്യക്തിഗതമാണ്. കൂടാതെ, ആളുകൾക്ക് ധ്യാന പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്.

ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക

ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ആത്മ മൃഗത്തെ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ധ്യാനം ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരാളുടെ മൃഗചൈതന്യവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരാൾ അറിയാതെ തന്നെ ധ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഇതിനകം ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ആശയത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള ജ്ഞാനവും നേടാനാകും.

കൂടാതെ, ഒരാൾക്ക് അവരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ടോട്ടമിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ധ്യാന പ്രക്രിയയും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മികച്ച ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത് ഒരാളുടെ ദർശനങ്ങളിലും സംഭവിക്കാം സ്വപ്നങ്ങൾ. ഈ ആശയത്തിലൂടെ, ആത്മ മൃഗത്തിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയും. വിവരങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ഭൂതകാലം, ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനകാല കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. മാത്രമല്ല, മൃഗം അവരുടെ ഇഷ്ടം ഒരാളുടെ ടോട്ടമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന അവസരമാണിത്.

അതിനാൽ, ധ്യാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയും ധാരണയും ആവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ, മൃഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയും. മാത്രമല്ല, ദർശനത്തിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ, തെറ്റായ മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. കാരണം, തെറ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ദുഃഖകരമായ അന്ത്യമോ വ്യക്തിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയേക്കാം.

ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡിലൂടെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന ആശയം

ഒരു പ്ലാൻ എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക ആളുകളും എപ്പോഴും അത് ചിറകുവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അവർ അവരുടെ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നിന്, അവർക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലത് പരീക്ഷിച്ച് പിന്തുടരാനാകും.

ധ്യാന പ്രക്രിയയുടെ കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുന്നു

പ്രക്രിയയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ധ്യാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആണ്. വ്യാഖ്യാന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ രേഖകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം.

സ്ഥിരത

ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധ്യാനത്തിന്റെ കർശനമായ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, ഒരാൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതിനാൽ, പ്രക്രിയ തന്നെ അവരുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും സുഖമായിരിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം ഇത് അവർ ശീലമാക്കിയ ഒരു പതിവാണ്.

അനുകൂലവും ശാന്തവുമായ അന്തരീക്ഷം

ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ധ്യാനപ്രക്രിയ. കാരണം, മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ പ്രക്രിയയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ മൃഗചൈതന്യത്തിലും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിലുമുള്ള അവരുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, ഊർജ്ജവുമായി വേഗത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ശാന്തതയും ആവശ്യമാണ് ആത്മ മൃഗങ്ങൾ.

ശുദ്ധമായ ഏകാഗ്രത

അതിനെല്ലാം പുറമെ, അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ആത്മമൃഗത്തെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം ധ്യാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഉപബോധമനസ്സിന് ശരിയായ പ്രോപ് സജ്ജീകരിക്കാനും ദിശകൾ നൽകാനും കഴിയും. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മ മൃഗത്തെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സാവധാനത്തിലോ മാനസികമായോ മൂളിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരാൾ അവരുടെ ആത്മ മൃഗത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം അയയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. അനിമൽ ടോട്ടം അതിന്റെ ഊർജ്ജം വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കും. ഇതിന് സമയമെടുക്കും, അതിനാൽ ആരും തിരക്കുകൂട്ടരുത്.

മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ യഥാർത്ഥമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ ഈ പ്രക്രിയ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സംഗ്രഹം: സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ മെഡിറ്റേഷൻ

ധ്യാനപ്രക്രിയ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്, എന്നാൽ ഒരാളുടെ ആത്മ മൃഗത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അത് വിലമതിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേടാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കണം. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ചുറ്റുപാടുമായി അവന്റെ ആത്മാവിനെ സമന്വയിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഇത് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. കൂടാതെ, ധ്യാനം എന്ന പ്രക്രിയ ചില വശങ്ങളിലേക്ക് ഒരാളെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല. അവർക്ക് അവരുടെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവരുടെ ആത്മ മൃഗത്തെ നേടാനും കഴിയും.

ഇതും വായിക്കുക:

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ രാശിയും ജ്യോതിഷവും

സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ അർത്ഥങ്ങൾ 

ഒട്ടർ സ്പിരിറ്റ് മൃഗം

വുൾഫ് സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

ഫാൽക്കൺ സ്പിരിറ്റ് മൃഗം

ബീവർ സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

മാൻ സ്പിരിറ്റ് മൃഗം

വുഡ്‌പെക്കർ സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

സാൽമൺ സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

ബിയർ സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

റേവൻ സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

സ്നേക്ക് സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

മൂങ്ങ സ്പിരിറ്റ് മൃഗം

Goose Spirit മൃഗം

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

6 പോയിൻറുകൾ
Upvote

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

അവതാർ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.