in

ചൈനീസ് ജാതകം 2021 - വൈറ്റ് മെറ്റൽ കാളയുടെ ചൈനീസ് പുതുവർഷം 2021

2021 ഭാഗ്യവർഷമാണോ? നിങ്ങളുടെ ചൈനീസ് രാശിചക്രം 2021 പ്രവചനങ്ങൾ അറിയുക

ചൈനീസ് ജാതകം 2021 പ്രവചനങ്ങൾ

ചൈനീസ് രാശിചക്രം 2021 - വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടം

അതനുസരിച്ച് ചൈനീസ് രാശിചക്രം കലണ്ടർ, ദി ചൈനീസ് പുതുവർഷം 2021 ആണ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ കാള, ചൈനീസ് 2021 രാശിചക്രം മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനുമുള്ള സമയം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ജാതക പ്രവചനങ്ങൾ. ചൈനീസ് പുതുവർഷം 12 ഫെബ്രുവരി 2021-ന് ആരംഭിച്ച് 30 ജനുവരി 2022-ന് അവസാനിക്കും. 2021-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചൈനീസ് ജാതകം, Ox അല്ലെങ്കിൽ ബുൾ ആണ് രാശി ചിഹ്നം അത് 2021 ലെ ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരം മുതൽ 31 ജനുവരി 2022 വരെ ചാന്ദ്ര വർഷത്തിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ലോഹ മൂലകം അതിന്റെ യിൻ രൂപത്തിലായിരിക്കും. 

ലോഹ വർഷത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ലോഹ കാളയുടെ വർഷം വരുന്നത് എലി 2020. മൃഗവർഷ ചിഹ്നങ്ങളുടെ 12 ചാന്ദ്രവർഷ ചക്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് കാള. ചൈനീസ് പ്രവചനമനുസരിച്ച്, പന്ത്രണ്ട് രാശിചക്രം മൃഗങ്ങൾ, ക്രമത്തിൽ, എലി, കാള (എരുമ), ടൈഗർ, മുയൽ, ഡ്രാഗൺ, പാമ്പ്, കുതിര, ചെമ്മരിയാട്, കുരങ്ങൻ, റൂസ്റ്റർ, നായ, ഒപ്പം പന്നി.

2021-ലെ ജാതക പ്രവചനങ്ങൾ കാള ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അനുസരണം, സമാധാനം, വ്യവസായം, ഐക്യം. 'ചൗ' ശാഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഭൗമശാഖകളിൽ രണ്ടാമത്തേതുമായി ഇതിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ലോഹ കാളയുടെ വർഷം വിശ്വസ്തത, കഠിനാധ്വാനം, ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മവിശ്വാസം, അച്ചടക്കം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.

202-ൽ, ഫെങ് ഷൂയിയുടെയും സിങ്ങിന്റെയും വാർഷിക ഊർജ്ജം, നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഹ്രസ്വകാല പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് സ്ഥിരത, ബാലൻസ്, സമൃദ്ധി എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ് 2021-ൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവം, ആദ്യ ചുവടുവെപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

ചൈനീസ് പുതുവർഷം 2021 രാശിചക്രം: കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും വർഷം

ചൈനീസ് ജാതകം 2021 അനുസരിച്ച്, എക്കാലത്തും ആശ്രയിക്കാവുന്ന വിശ്വസനീയവും ആശ്രയയോഗ്യവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു മൃഗമാണ് കാള. അതിനാൽ, ഈ വർഷം കഠിനാധ്വാനം, ദൃഢനിശ്ചയം, ശക്തി, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കരുത്ത് എന്നിവയുടെ പര്യായമാണ്. കാള വിജയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളിലും. 12 ചൈനീസ് രാശിചക്രം നേട്ടങ്ങളുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഈ വർഷത്തിൽ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളെ നയിക്കും.

2021-ൽ, നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ജ്ഞാനപൂർവകമായ തീരുമാനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സഹായിക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശക്തിയും നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്തും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം.

ചൈനീസ് 2021 ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ കരിയർ, പ്രണയം, ബന്ധങ്ങൾ, ധനകാര്യം, യാത്ര, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാള കൃഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ക്വാൻ യിൻ ദേവതയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം അത് സമാധാനപരവും ശാന്തവുമാണ്. കാളയുടെ പ്രധാന മാസം ജനുവരിയാണ്.

ചൈനീസ് ജാതകം 2021: ലോഹ കാള

ചരിത്രപരമായ ചൈനീസ് ജ്യോതിഷത്തിൽ, ലോഹ കാള നീതിയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും അടയാളമാണ്. നല്ല ശീലങ്ങൾ, പുരുഷാധിപത്യം, നിർമ്മാണം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനം, കഠിനാധ്വാനം, ദൃഢനിശ്ചയം. ലോഹ കാളക്കൊപ്പം ആത്മാവ് പ്രബലമാകുമെന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണ് ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ. കാള അഭിവൃദ്ധിക്കായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും അത് ബ്രാഹ്മണരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക ക്രമം നിലനിർത്താൻ ബലികളും പ്രധാന വഴിപാടുകളും നൽകുന്നത് കാളയിലൂടെയാണ്.

പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മനസ്സിൽ, അവർ പിന്തുടരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഒരാൾ വിജയം നേടണം. കാള ഒരു ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുമ്പോൾ, ലക്ഷ്യവും ലക്ഷ്യവും കൈവരിക്കുന്നതുവരെ അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. കാളയുടെ പ്രധാന സ്വഭാവം അതിന്റെ സമഗ്രത, സത്യസന്ധത, വലിയ ഉത്തരവാദിത്തബോധം എന്നിവയാണ്. കാളയാണ് എ സ്വാഭാവികമായി ജനിച്ച നേതാവ് ഒരിക്കലും പിന്മാറാത്ത അച്ചടക്കക്കാരനും. അധികാരത്തിലുള്ളത് താനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു.

യിൻ മെറ്റൽ: 2021 ചൈനീസ് ഘടകം

ഫെങ് ഷൂയിയുടെയും വു സിങ്ങിന്റെയും പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലോഹം പ്രതിരോധം, ദൈർഘ്യം, പ്രതിരോധം, വിശ്വസ്തത എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ്. എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൂടാതെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സേവനം. ചൈനീസ് ജ്യോതിഷത്തിലെ യിൻ ലോഹം ശുക്രൻ, വരൾച്ച, ശരത്കാലം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയുടെ പ്രതീകവുമാണ്.

മനുഷ്യശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോഹം ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വെള്ള നിറവും രൂക്ഷമായ മണവും രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചൈനീസ് വർഷം 2021 ജാതകത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ

2021 ലെ ചൈനീസ് ജാതകം അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷത്തെ അനുകൂല നിറങ്ങൾ പച്ചയും ചുവപ്പും ആണ്. ചൈനീസ് കോസ്‌മോളജിയിലെയും ഫെങ് ഷൂയിയിലെയും അഞ്ച് മൂലകങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തെ ഈ നിറങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നു. പച്ച മരം മൂലകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചുവപ്പ് അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു തീ ഘടകം. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആക്സസറികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വർഷം.

2021-ലെ ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും

2021-ലെ ചൈനീസ് വാർഷിക ജാതകം നിങ്ങളോട് വേണ്ടത്ര ഫ്രഷ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പറയുന്നു എയർ വൃത്തിയാക്കുക വെള്ളം ലേക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക. യിൻ ലോഹം ശ്വാസകോശത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

2021-ലെ സാമ്പത്തികവും കരിയറും

2021-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തങ്ങളുടെ ബിസിനസുകളിലും പ്രോജക്റ്റുകളിലും കഠിനാധ്വാനത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അവർ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, മടിയന്മാർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകില്ല, കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും പുറത്തുവരില്ല. 2021-ൽ, നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങളും കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് സർഗ്ഗാത്മകവും പ്രായോഗികവുമായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

2021-ലെ പ്രണയവും ബന്ധങ്ങളും

ചൈനീസ് 2021 ലെ പ്രണയ ജാതകം അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബം അനിവാര്യമാണെന്ന് കാള രാശിക്കാർ വിലമതിക്കുന്നു. ഈ വർഷം, എന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി. എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

കാളയുടെ യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം കുടുംബ ചുറ്റുപാടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കണം.

ഈ ചൈനീസ് വർഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഒരു അടയാളമാണ് ഗർഭിണിയാകുന്നു ലേക്ക് വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ. ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നങ്ങൾക്ക് 2021-ൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയോ പെൺകുട്ടിയുടെയോ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചിന്തിക്കാനാകും.

 

ചൈനീസ് ജാതകം 2021 രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

ചൈനീസ് ജാതകം 2021: രാശിചിഹ്നങ്ങൾ അടയാള പ്രവചനങ്ങൾ 

എലി 2021 ജാതകം

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, അല്ലെങ്കിൽ 2020 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എലിയുടെ ചൈനീസ് രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2021-ൽ തന്റെ കരിയറിലെ കാര്യമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ എലി തയ്യാറായിരിക്കണം. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ, അവിവാഹിതരായ ആളുകൾക്ക് പ്രണയത്തിലാകാനും അവരുടെ ഇണകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും കഴിയും. അവർക്ക് നല്ല വർഷമായിരിക്കും പുതിയ ആള്ക്കാരെ കാണുക മികച്ച വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. പൂർണ്ണ എലി ചൈനീസ് ജാതകം 2021 വായിക്കുക.

കാള 2021 ജാതകം

നിങ്ങൾ കാളയുടെ (എരുമ) 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, അല്ലെങ്കിൽ 2021 വർഷത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കാളയുടെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. 2021 നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സമൃദ്ധിയുടെ വർഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ മാനസിക സ്ഥിരതയിലും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സഹായിക്കും. കുടുംബമാണ് പ്രധാനം; അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അസാധാരണമായ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. 2021-ലെ കാളയുടെ ചൈനീസ് ജാതകം പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക.

കടുവ 2021 ജാതകം

നിങ്ങൾ 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, അല്ലെങ്കിൽ 2010 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കടുവയുടെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. ചൈനീസ് ജ്യോതിഷം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ വർഷം എ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വെല്ലുവിളി. പ്രണയത്തിൽ, കാര്യമായ ഒന്നും ഈ വർഷം ഒരു വൈകാരിക കമ്മി നികത്തുകയില്ല. ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയും സമനിലയും നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കടുവയ്ക്ക് വളരെയധികം ധൈര്യവും ക്ഷമയും ആവശ്യമാണ്. ഫുൾ ടൈഗർ ചൈനീസ് ഹോറോസ്‌കോപ്പ് 2021 വായിക്കുക.

മുയൽ 2021 ജാതകം

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, അല്ലെങ്കിൽ 2011 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മുയലിന്റെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. ചൈനീസ് രാശിചക്രത്തിലെ നാലാമത്തെ മൃഗമാണ് മുയൽ. മുയലുകൾക്ക് ഇത് മിതമായ നല്ല വർഷമായിരിക്കും. മുയൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന്റെ അസ്തിത്വം കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത്, നിങ്ങൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടണം. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും പ്രയത്നിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമാകും. 2021 ലെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ മുയൽ എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കണം. 2021-ലെ റാബിറ്റ് ചൈനീസ് ജാതകം മുഴുവനായി വായിക്കുക.

ഡ്രാഗൺ 2021 ജാതകം

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, അല്ലെങ്കിൽ 2012 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഡ്രാഗണിന്റെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. ഈ വർഷം എ മിതമായ വർഷം സാധ്യതകളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി. വ്യാളിയും കാള രാശിയും എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല സമയത്തല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാളയുടെ 2021 വർഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഡ്രാഗണിന് ബാധ്യതയുണ്ട്, അതിലൂടെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കും. പൂർണ്ണ ഡ്രാഗൺ ചൈനീസ് ഹോറോസ്‌കോപ്പ് 2021 വായിക്കുക.

പാമ്പ് 2021 ജാതകം

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പാമ്പിന്റെ ചൈനീസ് രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിന് കീഴിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു ചലനാത്മക വർഷമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹജാവബോധം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവ നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ മുതലാക്കി പാമ്പ് തുടരണം. പാമ്പ് ചൈനീസ് ജാതകം 2021 പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക.

കുതിര 2021 ജാതകം

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, അല്ലെങ്കിൽ 2014 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുതിരയുടെ ചൈനീസ് രാശിയിൽ പെടുന്നു. ഈ വർഷം മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് 2021 ജ്യോതിഷം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഈ വർഷം അടയാളപ്പെടുത്തും സമൃദ്ധി, ശ്രേഷ്ഠത, ഒത്തിരി സ്നേഹവും. സ്നേഹം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂക്കുക നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത കാരണം. തന്റെ ജോലിയുടെയും സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ കുതിരയ്ക്ക് തന്റെ വിജയസാധ്യതകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫുൾ ഹോഴ്സ് ചൈനീസ് ഹോറോസ്‌കോപ്പ് 2021 വായിക്കുക.

ആടുകൾ 2021 ജാതകം

നിങ്ങൾ 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 വർഷങ്ങളിൽ ആടുകളുടെ വർഷത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആടുകളുടെ ചൈനീസ് രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം ആട് നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ജീവിതം വിലയിരുത്തണം. ആടുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികം എല്ലാകാലത്തും. 2021-ൽ ആടുകൾ തിരിച്ചറിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും തനിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത ആളുകളോട്. മുഴുവൻ ആടുകളുടെ ചൈനീസ് ജാതകം 2021 വായിക്കുക.

മങ്കി 2021 ജാതകം

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുരങ്ങിന്റെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. 2021 വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് നിരവധി വെല്ലുവിളികളോടെയായിരിക്കും, എന്നാൽ അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. കുരങ്ങൻ നാട്ടുകാരോട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പണം ലാഭിക്കാൻ കുരങ്ങന് കഴിയും. ഫുൾ മങ്കി ചൈനീസ് ഹോറോസ്‌കോപ്പ് 2021 വായിക്കുക.

കോഴി 2021 ജാതകം

നിങ്ങൾ 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, അല്ലെങ്കിൽ 2017 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കോഴിയുടെ ചൈനീസ് രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൂവൻകോഴി സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ വർഷമാണ്. ഈ വീണ്ടെടുക്കൽ ചെയ്യും സന്തോഷം കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും. സാമ്പത്തികമായി, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന തിരക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധി ലഭിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് ജാതകം 2021 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വിവാഹത്തിൽ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വികസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. 2021-ലെ റൂസ്റ്റർ ചൈനീസ് ജാതകത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വായിക്കുക.

നായ 2021 ജാതകം

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, അല്ലെങ്കിൽ 2018 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നായയുടെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കുമെന്ന് നായയുടെ 2021 ജാതകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ നായ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. പ്രണയത്തിൽ, പങ്കാളിയെ വിമർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് നായ പഠിക്കണം. മുഴുവൻ ഡോഗ് ചൈനീസ് ഹോറോസ്‌കോപ്പ് 2021 വായിക്കുക.

പന്നി 2021 ജാതകം

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, അല്ലെങ്കിൽ 2019 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പന്നിയുടെ ചൈനീസ് രാശിചിഹ്നത്തിലാണ്. 2021-ൽ പന്നി സ്വദേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകും മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ സാധ്യതകൾ, എന്നാൽ പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകില്ല. പന്നി സ്വദേശികൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി സംഘർഷം ഒഴിവാക്കണം. പൂർണ്ണ പന്നി ചൈനീസ് ജാതകം 2021 വായിക്കുക.

ഇതുകൂടി വായിക്കൂ: ചൈനീസ് ജാതകം 2022 വാർഷിക പ്രവചനങ്ങൾ

എലിയുടെ ജാതകം 2022

കാളയുടെ ജാതകം 2022

കടുവയുടെ ജാതകം 2022

മുയൽ ജാതകം 2022

ഡ്രാഗൺ ജാതകം 2022

സർപ്പ ജാതകം 2022

കുതിര ജാതകം 2022

ആടുകളുടെ ജാതകം 2022

കുരങ്ങൻ ജാതകം 2022

പൂവൻകോഴി ജാതകം 2022

നായയുടെ ജാതകം 2022

പന്നി ജാതകം 2022

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

5 പോയിൻറുകൾ
Upvote

2 അഭിപ്രായങ്ങള്

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

അവതാർ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *