in

കാൻസർ റൈസിംഗ്: കാൻസർ ആരോഹണത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ

ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്ന അടയാളം എന്താണ്?

കാൻസർ ഉദയം - കർക്കടക രാശി

കാൻസർ റൈസിംഗ്: എല്ലാം കാൻസർ ആരോഹണത്തെക്കുറിച്ച്

എന്താണ് കർക്കടക രാശി/കാൻസർ ആരോഹണം?

എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ല കാൻസർ അവരുടെ പോലെ സൂര്യ രാശി, എന്നാൽ ഓരോന്നും സൂര്യ രാശി ഇനിയും ജനിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കാൻസർ ഉയരുന്ന അടയാളമായി. ഓരോ രാശിയ്ക്കും ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ഉദിക്കുന്നു. ഒരു അടയാളം ആണെങ്കിൽ ഭാഗ്യം കീഴിൽ ജനിക്കാൻ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, അവർ പരമ്പരാഗത കാൻസർ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ദി ഉയരുന്ന അടയാളങ്ങൾ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കും ആദ്യധാരണ, എന്നാൽ അവരുടെ സൂര്യരാശിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഇപ്പോഴും പ്രകാശിക്കും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഉദയ ചിഹ്നം അറിയണമെങ്കിൽ, അവർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം: അവരുടെ സൂര്യരാശി, അവർ ജനിച്ച ഏകദേശ സമയം (കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ), അവർ ജനിച്ച ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് ഏത് സമയത്താണ് (ഏത് ഓൺലൈൻ കാലാവസ്ഥാ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും).

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ

എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉയരുന്ന അടയാളങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും അവരുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാളം എന്താണെന്നോ അത് അവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നോ അറിയില്ല. ജനിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും സൂര്യരാശിയും ഉദയചിഹ്നവും മറ്റ് ജ്യോതിഷ സ്വഭാവങ്ങളുടെ കുഴപ്പവും നൽകപ്പെടുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൂര്യരാശി അവർ ജനിച്ച ദിവസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉദയരാശി ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ച സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യരാശി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെ ബാധിക്കുന്നു. ഒരാളെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് അവരുടെ സുഹൃത്തിന്റെ സൂര്യരാശിയുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ നന്നായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ആദ്യ മതിപ്പിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അവരെ നന്നായി അറിയുന്നതോടെ ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് മങ്ങുന്നു.

  • ശക്തമായ കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ

ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ രാശിയിൽ പല പരമ്പരാഗത കാൻസർ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കാൻസർ ആളുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശക്തമായ കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ, അവർ അപൂർവ്വമായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ വെക്കുന്നു. അവർ ബുദ്ധിമാനും കരുതലും സഹായവും ഉള്ള ആളുകളാണ്.

കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും

ഈ ആളുകൾ ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല, കൂടാതെ സ്റ്റാറ്റസ് ചിഹ്നത്തേക്കാൾ പണം ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാൻസർ ആളുകൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു തൊഴിലും, ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ അവരെ സമ്മർദത്തിലാക്കും, പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഇത് ഒരു ചെറിയ വിലയാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, അടയാളങ്ങൾ ചില മികച്ചതും വളരെ കുറച്ച് മോശമായതുമായ ക്യാൻസർ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും.

കാൻസർ ഉദയം രാശിചിഹ്നത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

ഓരോ ചിഹ്നത്തിനും കീഴിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ അവസരമുണ്ട് കർക്കടക രാശി, അവരുടെ സൂര്യരാശി യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും. പന്ത്രണ്ട് സൂര്യരാശികളിൽ ഓരോന്നും ചുവടെയുണ്ട്, എപ്പോഴാണെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന സമയങ്ങൾ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ അടയാളങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ കാൻസർ ഉദയം എങ്ങനെ രാശിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ചുവടെയുള്ള സമയങ്ങൾ രാവിലെ 6 മണിക്കുള്ള സൂര്യോദയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തി വ്യത്യസ്ത സൂര്യോദയ സമയങ്ങളുള്ള ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദയ ചിഹ്നം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വ്യത്യാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് അവർ സമയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. .

1. ഏരീസ് (രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ)

ഏരീസ് ജനം ഊർജസ്വലരും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും ചില സമയങ്ങളിൽ അൽപ്പം ശാഠ്യക്കാരുമാണ്. ഈ അടയാളം കീഴിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ കർക്കടക രാശി, അവർ ശാന്തരാകുന്നു. അവർ സ്വയം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി കാണുന്നതിനുപകരം മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഇത് ഏരീസ് വ്യക്തിക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

2. ടോറസ് (8 am-10 am)

ടെറസ് ജനം അവർ അചഞ്ചലരും ലജ്ജാശീലരും അൽപ്പം ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരും ആയിരിക്കും. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഈ അടയാളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും. ടോറസ് ആളുകൾ പണം പൂഴ്ത്തിവെക്കുക, തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളെ അമിതമായി സംരക്ഷിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്തും പ്രശസ്തിയിലും നല്ല നില നിലനിർത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും.

3. മിഥുനം (6 am-8 am)

ജെമിനി ജനം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും ബുദ്ധിശക്തിയും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക. അതനുസരിച്ച് ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ, ഈ അടയാളം ആളുകൾക്ക് ചുറ്റും കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കും, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ സൗഹാർദ്ദപരമായി കുറയാൻ ഇടയാക്കും. അവർ അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിസ്ഥലത്ത്.

4. കാൻസർ (4 am-6 am)

A കാൻസർ കീഴിൽ ജനിച്ചത് ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്ന അടയാളം ഒരു സാധാരണ ക്യാൻസർ വ്യക്തിയായി എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നിലനിർത്തും, എന്നാൽ ആദ്യ മീറ്റിംഗിൽ അവരുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ വ്യക്തമാകും, അവർ ആരെയെങ്കിലും നന്നായി അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകൂ.

സുരക്ഷിതമായി കളിച്ച് അവർ ജീവിതം നയിക്കും. കാൻസർ തങ്ങളെയും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിജയിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവർ ചെയ്യും.

5. ലിയോ (2 am-4 am)

ലിയോ ജനം കരിസ്മാറ്റിക്, ഊർജ്ജസ്വലത, വിജയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പ്രചോദിതരും, ഇത് ഒരു കാൻസർ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഈ അടയാളം അവരുടെ കരിയറിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും മന്ദഗതിയിലാകും. അവർ തങ്ങളേക്കാൾ സുഹൃത്തുക്കളിലും കുടുംബത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അവർ ഇപ്പോഴും വിജയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും, എന്നാൽ ലിയോസ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ.

6. കന്നി (12 am-2 am)

കവിത ജനം ഒരു ക്യാൻസർ വ്യക്തിയെപ്പോലെ സംഘടിതവും കുടുംബാധിഷ്ഠിതവുമാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കർക്കടക രാശി, ഈ അടയാളം മറ്റുള്ളവരെ അവർ ഇതിനകം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ഈ അടയാളം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വാക്കാണ് രക്ഷാകർതൃത്വം. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാളും പ്രധാനം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും.

7. തുലാം (രാത്രി 10-രാവിലെ 12)

തുലാം ജനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലളിതവും ലളിതവുമാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചത് കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം എളുപ്പത്തിൽ നേടാനാകും. അവരാകും കൂടുതൽ സമാധാനപരമായ മറ്റ് തുലാം രാശികളേക്കാൾ. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലും കേൾക്കുന്ന മറ്റാരും തമ്മിലും ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. ഇത് അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ ശരാശരി തുലാം രാശിക്കാരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കും.

8. വൃശ്ചികം (8 pm-10 pm)

സ്കോർപിയോ ജനം ഒരു എയർ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢത, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവർ സർഗ്ഗാത്മകവും വികാരഭരിതരുമാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചത് കർക്കടക രാശി, ഈ അടയാളം പുറത്ത് തണുത്തതും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായി തോന്നും, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അവരുടെ അഭിനിവേശം നിലനിർത്തും. അവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

9. ധനു (രാത്രി 6 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ)

ധനുരാശി ജനം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പം ശാന്തരായിരിക്കും കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും, എന്നാൽ എല്ലാ സമയത്തും മാത്രമല്ല, അവധിക്കാലത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോഴും ഔട്ട്ഗോയിംഗ് ആയിരിക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടാകും.

10. മകരം (4 pm-6 pm)

കാപ്രിക്കോൺ ജനം പലപ്പോഴും കുടുംബാധിഷ്ഠിതവും ശാന്തവുമാണ്, ഏതാണ്ട് ഒരു ക്യാൻസർ വ്യക്തിയുടെ പ്രതിഫലനം പോലെ. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, അവരുടെ വ്യക്തിത്വ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്‌തേക്കാം. പാരമ്പര്യവും കഠിനാധ്വാനവും സത്യസന്ധതയും അവർക്ക് എന്നത്തേക്കാളും പ്രധാനമാണ്.

11. കുംഭം (2 pm-4 pm)

അക്വേറിയസ് ജനം രസകരവും സൗഹാർദ്ദപരവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ്. കീഴിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, പകരം അവർക്ക് കുറച്ച് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ അവ ആഴമേറിയതും അർത്ഥവത്തായതുമായിരിക്കും. അവർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കും, എന്നാൽ ഈ മാറ്റം തങ്ങളെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെയും ബാധിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ അവർ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കും.

12. മീനം (12 pm-2 pm)

മീശ ജനം സർഗ്ഗാത്മകവും സ്വപ്നതുല്യവുമാണ്. അവർക്ക് ശക്തമായ അവബോധം ഉണ്ട്, അത് അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു. അവരും ആയിത്തീരും കൂടുതൽ സഹാനുഭൂതി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കരുതലും. ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഭൂമി മേഘങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ.

സംഗ്രഹം: വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അടയാളം ക്യാൻസർ

ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഒരു വിധത്തിൽ, മെരുക്കി അടയാളങ്ങളും, ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു, പണം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളിൽ. ഈ ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാളം മറ്റ് അടയാളങ്ങളെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന് ധാരാളം ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല.

ഇതും വായിക്കുക:

12 ഉയർന്നുവരുന്ന അടയാളങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഏരീസ് റൈസിംഗ്

ടോറസ് റൈസിംഗ്

ജെമിനി റൈസിംഗ്

കാൻസർ റൈസിംഗ്

ലിയോ റൈസിംഗ്

വിർഗോ റൈസിംഗ്

തുലാം റൈസിംഗ്

വൃശ്ചികം ഉദിക്കുന്നു

ധനു രാശി ഉദിക്കുന്നു

മകരം ഉദിക്കുന്നു

കുംഭം ഉദിക്കുന്നു

മീനരാശി ഉയരുന്നു

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

6 പോയിൻറുകൾ
Upvote

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

അവതാർ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *