in

പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കാൻ ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഫിഷ് ടാങ്കിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഫിഷ് ടാങ്ക് ഫെങ് ഷൂയി സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എവിടെയാണ്?

ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഫിഷ് ടാങ്ക്
ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഫിഷ് ടാങ്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം

ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഫിഷ് ടാങ്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുക

ശാന്തിയും സമാധാനവും ആശ്വാസവും പകരുന്ന മുറിയിലേക്ക് നടക്കാൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ട്, വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫെങ് ഷൂയി. ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഫിഷ് ടാങ്ക് അതിലൊന്നാണ് മികച്ച സവിശേഷത വലിപ്പം, ഊർജ്ജസ്വലമായ നിറങ്ങൾ, ഒരു ടാങ്കിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സമുദ്രജീവികൾ എന്നിവ കാരണം തികഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കഷണങ്ങൾ.

എന്നിരുന്നാലും, പലരും ഫെങ് ഷൂയിയെ സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് കരുതുന്നു, അത് വിപരീതമാകുമ്പോൾ പണം ആവശ്യമാണ്.

ഫെങ് ഷൂയി കാരണം ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു യോജിപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തും. എന്നാൽ ഫെങ് ഷൂയി പ്രായോഗികവും അടിസ്ഥാനപരവുമാണ്, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

ഡിസൈനും പ്ലേസ്മെന്റും

ഫെങ് ഷൂയി ഒരു പുരാതന ചൈനീസ് കലയായതിനാൽ, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇനങ്ങൾ, മത്സ്യ ടാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുവകകൾ എന്നിവ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കും.

ഈ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗ്ഗം, നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലമോ കിടപ്പുമുറിയോ അലങ്കോലമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ബോൾഡ് ഫിഷ് ടാങ്ക് പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പീസുമായി നിങ്ങൾ ഒരു മുറിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ, അതല്ല വെള്ളം സമുദ്രജീവികൾ ശാന്തമാകുകയും നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമോ?

ഫെങ് ഷൂയി ഉപയോഗിച്ച്, ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തതയും സംയോജനവും അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിത പരിസ്ഥിതി, സന്തുലിതവും അനായാസവും.

ഫെങ് ഷൂയിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഫെങ് ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ കാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷൂയി വെള്ളം എന്നർത്ഥം. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, ഈ കേസ് ഈ പുരാതന ഏഷ്യൻ പ്രവണതയിൽ മത്സ്യ ടാങ്കുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എയർ ഒരു ടാങ്കിനും അതിന്റെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിജീവിക്കാൻ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഫിഷ് ടാങ്കുകൾ

1. ഫെങ് ഷൂയിയിലെ പൊതുവായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ:

 • വെള്ളം
 • മരം
 • ലോഹം
 • ഭൂമി
 • തീ

ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവശ്യ ഫെങ് ഷൂയി ഘടകങ്ങളെയും ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • ജല ഘടകം - കാരണം ഇത് താരതമ്യേന ലളിതമാണ് വെള്ളം അനിവാര്യമാണ് ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ.
 • മരം മൂലകം - ഈ മൂലകം അക്വേറിയത്തിലെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും, അതായത്, മരങ്ങൾ/രേഖകൾ/ശാഖകൾ വഴി നേടിയെടുക്കുന്നു.
 • ലോഹ മൂലകം- മിക്ക അക്വേറിയം ഘടനകളും ലോഹം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ലോഹത്തിന്റെ ഒരു മൂലകമുണ്ട്.
 • ഭൂമി മൂലകം - ചെടികൾക്കൊപ്പം ചെറിയ പാറകളും ചരൽ അക്വേറിയവും കാരണം ഈ മൂലകം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു!
 •  അക്വേറിയം ലൈറ്റിംഗ് ടാങ്കിൽ ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അഗ്നി മൂലകത്തിന് തുല്യമാണ്, ഒപ്പം തിളങ്ങുന്ന നിറമുള്ള മത്സ്യം ഈ ഘടകം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2. ടാങ്കിനെക്കുറിച്ച്

അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ടാങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു? എന്നിരുന്നാലും, ഒപ്റ്റിമൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ഒമ്പത് മത്സ്യ ടാങ്കുകളെ പല ഫെങ് ഷൂയി പ്രാക്ടീഷണർമാരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും.

ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥവും മൂല്യവും "ഫെങ് ഷൂയിയുടെ ഫ്ലയിംഗ് സ്റ്റാർ സ്കൂൾ" വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യയുടെ പ്രാധാന്യവും കാരണം ഫെങ് ഷൂയി പ്രതീകാത്മകതയിൽ അക്കങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

അതിനാൽ പരമാവധി പ്രയോജനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യം 8 ചുവന്ന മത്സ്യവും ഒരു കറുത്ത മത്സ്യവുമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 8 ഗോൾഡ് ഫിഷുകളോ 8 ഡ്രാഗൺഫിഷുകളോ ലഭിക്കുന്നത് നോക്കാം ഊർജ്ജസ്വലമായ നിറം.

നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മത്സ്യം ഒരു കറുത്ത മൂർ മത്സ്യമായിരിക്കണം, അതിന് നിർണായക ജോലിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കറുപ്പ്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ബ്ലാക്ക് ഫിഷ് ടാങ്കിലെയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ ഉള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും ആഗിരണം ചെയ്യും.

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഫിഷ് ചത്താൽ, അത് നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഹാനികരവും വിനാശകരവുമായ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്തതിനാൽ അത് നിങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം! എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മത്സ്യത്തിന് ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഉടൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് എ നൽകുക ചെറിയ സംരക്ഷകൻ.

3. ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നു

ഫെങ് ഷൂയി തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പുറന്തള്ളുമ്പോൾ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഭാഗ്യവും നൽകുന്നു (എനിക്ക് എവിടെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം?). തീർച്ചയായും, ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫിഷ് ടാങ്ക് വീടിന്റെയോ ഓഫീസിന്റെയോ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തും സ്ഥലത്തും സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ഫിഷ്‌ഷൂയി വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് തെക്കുകിഴക്കൻ ബാഗുവ ഏരിയ സമൃദ്ധമായ പ്രദേശം) കിഴക്ക് (ആരോഗ്യം, കുടുംബം) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫിഷ് ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം, കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വ്യക്തികളായോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ (അതായത്, കുടുംബത്തിലോ വാണിജ്യപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലോ) അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും വളരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. )

സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കുറച്ച് കൂടി ശരിയായ ദിശ.

4. ഫെങ് ഷൂയിയിലെ ഒരു മത്സ്യ ടാങ്കിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

 • ഇത് ഒരു തൽക്ഷണ മൂഡ് ബൂസ്റ്ററാണ്.
 • എല്ലാ നിറങ്ങളോടും കൂടി ഒരു മുറിയിലും കണ്ണിനും ഇത് സൗന്ദര്യാത്മകമാണ്.
 • ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിലും ഇത് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ നൽകുന്നു.
 • പുരാതന വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
 •  ഒരു മത്സ്യം സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ ചത്താൽ, അത് ഭയങ്കരമായ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മത്സ്യം നിനക്കു വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു.
 • ആരോഗ്യമുള്ളതും സജീവവും കളിയുമായ മത്സ്യം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യം വീട്ടിൽ.
 • വിശക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നല്ല കർമ്മമാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു!
 • അക്വേറിയത്തിൽ മീനുകളെ നിശബ്ദമായി കാണുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും പുരോഗതിയെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനുപകരം ഫെങ് ഷൂയി നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ നന്നായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യ ടാങ്കിന്റെ ശക്തി ഓർക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നുപോകുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക പോസിറ്റീവ് എനർജി.

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

4 പോയിൻറുകൾ
Upvote

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

അവതാർ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *